Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Valuation of Chill Norway Essay

Open Document

Below is an essay on "Valuation of Chill Norway" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Studentnummer: 0850564
Studentnummer: 0893030

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Oslo

Verdivurdering av

BTH9503 Økonomistyring og investeringsanalyse

Innleveringsdato:
04.06.2012


Studiested:
BI OSLO

”Denne oppgaven er gjennomført som en del av studiet ved Handelshøyskolen BI. Dette innebærer ikke at Handelshøyskolen BI går god for de metoder som er anvendt, de resultater som er fremkommet, eller de konklusjoner som er trukket”.
Forord
Vi vil gjerne rette en takk mot alle som har hjulpet oss og kommet med innspill i arbeidet med vår Bacheloroppgave. Takk til veileder Espen R. Skaldehaug, og ledelsen i ChillNorway. Vi har støtt på utfordringer og problemer underveis, men vi tar med oss mange nyttige erfaringer og alt i alt har dette vært en svært kunnskapsrik prosess.

Oslo, juni 2012

_______________________ __________________________
Erica Binde Carl Martin Elmerskog

Innholdsfortegnelse
Sammendrag 4
1.0 Innledning 5
1.1 Problemstilling 5
2.0 Bedriftsbeskrivelse 6
2.1 Historie 6
2.2 Selskapet i dag 6
2.3 Nøkkeltall 8
3.0 Metodevalg 8
4.0 Intern analyse 9
4.1 Ressursanalyse 9
4.2 Konkursrisiko for gasellebedrifter 12
5.0 Ekstern analyse 13
5.1 Porters Five Forces 13
5.2 PESTEL-analyse 18
5.3 SWOT-analyse 21
6.0 Økonomisk analyse 21
7.0 Avkastningskrav 25
7.1 Kapitalverdimodellen (KVM) 25
7.3.1 Avkastningskrav 29
8.0 Verdivurdering 30
8.1 Innledning 30
8.2 Teori 30
8.3 FCF-metoden 32
8.6 Nåverdi av fremtidig kontantstrøm 35
8.7 Terminalverdi 35
8.8 Selskapsverdi 36
8.9 Kritikk til modellen 36
9.0 Sensitivitetsanalyse 38
10.0 Konklusjon 40
11.0 Kildehenvisning 42
12.0 Vedlegg 45
Vedlegg 1 - Regnskap ChillNorway 2008 - 2011 45
Vedlegg 2 - Fremtidig kontantstrøm (FCF-Metoden) 47
Vedlegg 3 - Beregning av avskrivninger                             48

Sammendrag
Formålet med utredningen har vært å estimere markedsverdien av ChillNorway som going...

Show More


Citations

MLA Citation

"Valuation of Chill Norway". Anti Essays. 18 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Valuation-Of-Chill-Norway-309971.html>

APA Citation

Valuation of Chill Norway. Anti Essays. Retrieved December 18, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Valuation-Of-Chill-Norway-309971.html


Dragon Ball Super Episode 90 English Sub | Download Apk | หนุ่มออฟฟิศพิชิตฝัน