Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Zemlje Europskog Zapada Essay

  • Submitted by: antoniabedenik
  • on January 27, 2013
  • Category: History
  • Length: 1,049 words

Open Document

Below is an essay on "Zemlje Europskog Zapada" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

ZEMLJE EUROPSKOG ZAPADA OD 12. DO 15. STOLJEĆA

ENGLESAKA- uspostava parlamenta
  * Pobijedivši u Bitki kod Hastingsa engleskoga kralja, Engleskom su 1066. zavladali Normani.
  * Pod njihovom vladavinom Engleska je bila mirna i stabilna zemlja, bez feudalne rascjepkanosti.
  * Engleska je dodatno ojačala u drugoj polovici 12.st., kada je Henrik II. proširio državni teritorij na dijelove Francuske, a englesku su vlast priznali i Irci i Škoti.
  * Henrikova vladavina označila je i početak apsolutističke vladavine u Engleskoj, koja, međutim, nije bila duga vijeka.
  * Nakon pobune plemstva početkom 13.sst. kralj Ivan Bez Zemlje morao je 1215. Izdati Veliku povelju sloboda, kojom se obvezao da više neće donositi odluke bez suglasnosti plemstva.
  * Kao takva ova povelja predstavlja prvi pisani ustavni zakon na svijetu.
  * Time je započeo proces oblikovanja ustavne vladavine u Engleskoj.
  * Kraljeve su ovlasti sve više smanjivane, a odluke je mogao donositi u suradnji s vijećem plemića.
  * Ovo je vijeće 1265. preraslo u engleski parlament, u koji su osim plemića ulazili i biskupi, vitezovi i građani.

FRANCUSKA- Stogodišnji rat    
  * Poput većine europskih država i Francuska je u razvijenom srednjem vijeku imala problema s feudalnom rascjepkanošću.
  * Kraljevi posjedi bili su ograničeni na mali prostor oko Pazina, dok je preostali dio države bio u rukama lokalnih feudalaca nad kojima kralj nije imao nadzor.
  * Stvari su se počele mijenjati tijekom vladavine Filipa II. Aufusta, krajem 12. i početkom 13.st., kada je kraljevska vlast počela jačati, a kraljevski teritorije počeo se povećavati.
  * Taj   proces nastavio se i u vrijeme njegovih nasljednika, ali zbog područje pod vlašću engleskoga kralja na francuskom teritoriju, proces ujedinjenja nije mogao biti do kraja dovršen.
  * Zbog pokušaja francuskog vladara da zavlada i tim teritorijima, posebice gospodarski važnom pokrajinom Flandrijom, izbio je u 14.st. Stogodišnji rat...

Show More


Citations

MLA Citation

"Zemlje Europskog Zapada". Anti Essays. 14 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Zemlje-Europskog-Zapada-394149.html>

APA Citation

Zemlje Europskog Zapada. Anti Essays. Retrieved December 14, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Zemlje-Europskog-Zapada-394149.html


Regina King | Und unsere Träume werden wahr? - Kyun Ho Gaya Na | The Galaxy Railways